KOMMITTÉER

 

Utställningskommitté

Gunilla Knez, Helena Knez, Lise-Lotte Gustafsson, Sven-Erik Ferm, Anetthe Nilsson och 

 

Drevprovskommitté

Gunnar Furvik, Stig Lövgren, Jörgen Berg, Claes Nyrell

  

Viltspårskommitté

Inger Toompea, Sven-Erik Ferm, Anetthe Nilsson, Evelina Nyrell, Ulf Carlsson

 

 

Valberedning

Tina Sjövall Sammankallande- ,

Vicktoria Flygare, Michael Karlsson