KOMMITTÉER

 

Utställningskommitté

Gunilla Knez, Helena Knez, Lise-Lotte Gustafsson, Matilda Nyrell, Sven-Erik Ferm (Joakim Andersson), (Annethe Nilsson)

 

Drevprovskommitté

Michael Karlsson, Annethe Nilsson, Laila Grönesjö, Christina Pettersson, Evelina Nyrell, Gunnar Furvik och Denny Eneroth

 

 

Viltspårskommitté

Inger Toompea, Ulf Carlsson, Bengt-Arne Molin och Richard Kumander

 

  

Valberedning

Sammankallande: Rasmus Lagerbrink: 0702-266463

Evelina Nyrell: 0723-306480

Gunnar Furvik: 0704-376260