KOMMITTÉER

 

Utställningskommitté

Gunilla Knez, Helena Knez, Lise-Lotte Gustafsson, Sven-Erik Ferm, Anetthe Nilsson 

 

Drevprovskommitté

Vsvtk har ingen drevprovsverksamhet för tillfälligt

 

Viltspårskommitté

Inger Toompea, Sven-Erik Ferm, Ulf Carlsson, Bengt-Arne Molin

  

Valberedning

Sammankallande: Gunnar Furvik

Catarina "Tina" Holmqvist Sjövall 0705-389272

Michael Karlsson: 0706-964936