Uttagningsregler

 

Till drevkampen.

 

De två bästa proven från 1 januari - 31 december föregående år, varav ett skall

vara erövrat på ordinarie drevprov "Hajom1"

 

Hunden med det bästa resultat går till drevkampen,

Hunden med näst bästa resultat blir reserv. 

Men om bästa hund blir uttagen till Drev-SM, då går platsen till drevkampen istället till hunden med nästa bästa resultat.

 

Nya medlemmar skall vara bosatta inom västsvenska taxklubbens

verksamhetsområde, för att få representera vsvtk, vid nationella och regionala