Drevprov 

                  

DREVPROV

 

Från den 1 januari 2017 gäller att man måste ha en ORDINARIE drev etta för att bli jakt CH.

Gå in på Svenska Taxklubbens hemsida under dokument så finns där dokument att läsa om vad som gäller.

                                                Drevprovskommittéen

 

Vi vill bara uppmärksamma att man kan kvalicera sin hund till Drev Sm under hela provsäsongen, som är 1/10-31/1. 

 

 

Efterlysning

Om det finns någon av vår medlemmar som är intresserade att utbilda sig till viltspårsdomare eller drevprovsdomare. Så kan ni ta kontakt med respektive kommité.

Ni behövs!!

 

 

HS beslutade att protokollen är fastställda först när de publiceras på hemsidan. Detta kan medföra att ekipagen får vänta på sina protokoll, vilket tydligt ska framgå i samband med start

 

Anmälningsblankett  Ifyllbar PDF- fil  

 

 

 

Anmälningsavgift sätts in på Bg 304-4443 Swedbank 

Startavgift 250 kr + domarersättning på 400kr och reseersättning tillkommer.

 

ANMÄLNINGSAVGIFTEN SKALL BETALAS SAMTIDIGT SOM ANMÄLAN SKICKAS IN.

 

BANK: SPARBANKEN SJUHÄRAD AB

IBAN: SE 59 8000 0803 2500 4350 0594

BIC: SWEDSESS

SWISH: 123 693 62 31

 

För att underlätta kassörens arbete, ber vi er att vid inbetalning tydligt skriva vilket prov ni anmäler er till samt namn på hund och ägare.

Det är ofta flera aktiviteter samtidigt där anmälningsavgiften är densamma.

Kan kassören tydligt se vad anmälan gäller så går dennes arbete så mycket lättare.

OBS!!

Om hunden är chippmärkt skall ägaren ha med sig egen scanner / avläsare till provstart.

 

 

 

Särskilt drevprov 2022:

1/10-31/12 2022

Anmälning är 7 dagar före start. Sista anmälan är 10/12 2022             

                      

 

 

 

Särskilt drevprov 2023:

1/1-31/1 2023

Anmälan 7 dagar före start dock senast 10 januari 2023

 

 

Anmälan och information: 

Anetthe Nilsson

Bollareslättsvägen 28

511 92 Örby

nordmarkenhunters@hotmail.com

tel: 0706-993943

 

 

 

Ordinarie drevprov

 

Hajomsprovet 1: 

 8-11/11 2022. Sista anmälan 25/10 2022           

 

 

 

 

Hajomsprovet 2:

10-13/1 2023 Sista anmälan 27/12 2022         

 

 

Anmälan och information:

Evelina Nyrell

Varbergsvägen 348 C

519 94 Björketorp

e.nyrell@icloud.com

tel: 072-330 64 80