Drevprov 

                  

DREVPROV

Från den 1 januari 2017 gäller att man måste ha en ORDINARIE drev etta för att bli jakt CH.

Gå in på Svenska Taxklubbens hemsida under dokument så finns där dokument att läsa om vad som gäller.

 

Drevprovskommittéen

 

Vi vill bara uppmärksamma att man kan kvalicera sin hund till Drev Sm under hela provsäsongen, som är 1/10-31/1.   

 

Efterlysning

Om det finns någon av vår medlemmar som är intresserade att utbilda sig till viltspårsdomare eller drevprovsdomare. Så kan ni ta kontakt med respektive kommité.

Ni behövs!!

 

Drevprov

 

 

Särskilt drevprov 2021:

1/10-31/12 2021

Anmälning är 7 dagar före start. Sista anmälan är 10/12 2021             

Startavgift 300 kr + 250 i domararvode + ev reseersättning                          

 

 

Särskilt drevprov 2022:

1/1-31/1 2022 anmälan 7 dagar före start dock senast 10 januari 2022

 

 

 

Anmälan skickas till: 

Anetthe Nilsson

Bollareslättsvägen 28

511 92 Örby

nordmarkenhunters@hotmail.com

tel. 0706-993943

 

Info och frågor hänvisas till Gunilla Knez 0303-92360

 

Anmälningsavgift sätts in på Bg 304-4443 Swedbank 300 kr.

Domarersättning på 250kr och reseersättning tillkommer.

 

 

BANK: SPARBANKEN SJUHÄRAD AB

IBAN: SE 59 8000 0803 2500 4350 0594

BIC: SWEDSESS

 

SWISH: 123 693 62 31

 

Ordinarie drevprov

 

Hajomsprovet 1: 

9/11-12/11 2021. Sista anmälan 1/11 2021           

 

 

 

 

Hajomsprovet 2:

13-14/1 2021 anmälan senast 1januari 2021           

 

 

Anmälan och information:

Gunilla Knez

Tallvägen 1

442 50 Ytterby

 

knez.gunilla@telia.com

0303-92360 el 0706-736700

 

Anmälningsavgift sätts in på Bg 304-4443 Swedbank 300 kr.

Domarersättning på 250kr och reseersättning tillkommer.

          

Vid anmälan via mail...

Har ni inte fått svar efter 3 dagar var vänlig och anmäl igen!

Betalning görs till Västsvenska Taxklubbens Bg304-4443 för inbetalning av anmälningsavgift till Vsvtk´s drevprov.

 

För att underlätta kassörens arbete, ber vi er att vid inbetalning tydligt skriva vilket prov ni anmäler er till samt namn på hund och ägare.

Det är ofta flera aktiviteter samtidigt där anmälningsavgiften är densamma.

Kan kassören tydligt se vad anmälan gäller så går dennes arbete så mycket lättare.

OBS!!

Om hunden är chippmärkt skall ägaren ha med sig egen scanner / avläsare till provstart.