Statuter Korthårspriset     

Priset är skänkt av Västsvenska Taxklubben

 

Priset utdelas årligen vid Västsvenska Taxklubbens årsmöte till årets bästa Korthårstax oavsett storlek.

Priset utdelas i 10 år med start 2014 och tillfaller för alltid den hundägare som efter 10 år (2024) har flest inteckningar.

För att erövra priset för alltid skall samma hundägare ha minst 2 inteckningar med minst 3 olika hundar, har ej så skett efter 10 år skall priset fortsätta vandra tills kravet har uppfyllts.

Om två eller flera har lika många inteckningar, tillfaller priset den som har mest poäng totalt.

För att få tävla om priset måste man vara medlem i Västsvenska Taxklubben.

 

Inteckning i priset ges till den tax vilken erhåller högst poängsumma under ett år enligt nedanstående poängberäkning.

Poäng får endast räknas från tävlingar arrangerade av Vsvtk.

 

Poäng får endast beräknas från en (bästa) tävling i varje tävlingsvariant.

 

Poäng och poängräkning  

 

 

Statuter Kullabo Pajas Minne VP     

 

Priset är skänkt av Karin Johansson.

 

Priset utdelas årligen vid Västsvenska Taxklubbens årsmöte till årets bästa Långhårstax oavsett storlek.

Priset utdelas i 15 år med start 2004 och tillfaller för alltid den hundägare som efter 15 år (2019) har flest inteckningar.

 

För att erövra priset för alltid skall samma hundägare ha minst 2 inteckningar med minst 2 olika hundar, har ej så skett efter 15 år skall priset fortsätta vandra tills kravet har uppfyllts.

Om två eller flera har lika många inteckningar, tillfaller priset den som har mest poäng.

För att få tävla om priset måste man vara medlem i Västsvenska Taxklubben.

Inteckning i priset ges till den tax vilken erhåller högst poängsumma under ett år enligt nedanstående poängberäkning.

Poäng får endast räknas från tävlingar arrangerade av Vsvtk.

Poäng får endast beräknas från en (bästa) tävling i varje tävlingsvariant.

 

 Poäng och poängräkning

 

 

 

Statuter Slovakiska Taxklubbens VP    

 

Priset är skänkt av Slovakiska Taxklubben vid Svenska Taxklubbens 100 års jubileum.

 

Priset utdelas årligen vid Västsvenska Taxklubbens årsmöte till årets bästa Strävhårstax oavsett storlek.

 

Priset utdelas i 15 år med start 2004 och tillfaller för alltid den hundägare som efter 15 år (2019) har flest inteckningar.

 

För att erövra priset för alltid skall samma hundägare ha minst 2 inteckningar med mnst 2 olka hundar, har ej så skett efter 15 år skall priset fortsätta vandra tills kravet har uppfyllts.

 

Om två eller flera har lika många inteckningar, tillfaller priset den som har mest poäng.

För att få tävla om priset måste man vara medlem i Västsvenska Taxklubben.

Inteckning i priset ges till den tax vilken erhåller högst poängsumma under ett år enligt nedanstående poängberäkning.

 

Poäng får endast räknas från tävlingar arrangerade av Vsvtk.

Poäng får endast beräknas från en (bästa) tävling i varje tävlingsvariant.

 

 

Poäng och poängräkning            

 

Utställning                         Tilläggspoäng

 

Exc junkl 5p                               Cert 2p

 

Exc ukl 5p                                  Ck 2p

 

Exc ökl 8p                                  Hp 2p

 

Exc jkl 8p                                  Bir 2p

 

Exc Chkl 8p                               Bim 1p

 

Drevprov                         Tilläggspoäng

 

1:a 8p                                     Cacit 4p

 

2:a 5p                                    D.cert 3p

 

3:a 2p                                    Hp 2p

 

Grytprov                         Tilläggspoäng

 

Gk.grytjaktprov 8p                Hp 2p

 

Gk.grytanlagsprov 5p

 

Gk.karaktärsprov 2p

 

Viltspårprov                    Tilläggspoäng

 

1:a öppen klass 8p                 Hp 2p

 

2:a öppen klass 5p

 

3:a öppen klass 2p

 

1:a anlagsklass 2p

 

Svenskt championat under året ger 2 tilläggspoäng. Vid lika poäng skall yngsta hund tilldelas priset.