Statuter för vandringspriser att tävla om på Vsvtk

viltspårprov under hösten.

 

 

Spårkannan, Anlagsklass.        

Tilldelas bästa tax med godkänt i anlagsklass.

Erövras för alltid av hundägare som vinner 3 gånger med minst 3 olika taxar.

Skänkt 1990 av Västsvenska Taxklubben.

 

 

 

Årets klubbmästare - ordinarie viltspårprov, höst

Berättigad att tävla om priset är tax, oavsett hårlag och storlek, ägd av medlem i Vsvtk.

 

1: Endast öppen klass gäller och priset tillfaller den hund som uppnår högsta poäng.

2: Om flera hundar uppnår samma poäng tillämpas särskiljningsreglerma för att utse vinnande hund

 3: Utställningsmerit, lägst Very good oavsett klass.

4: Om svårigheter att utse en vinnare uppstår vid lika poäng mm skall viltspårkommiten

och styrelsen utse en vinnare.

 

Samtliga priser utdelas på Västsvenska Taxklubbens årsmöte.