Statuter för vandringspriser att tävla om på Vsvtk

viltspårprov under hösten.

 

 

Spårkannan, Anlagsklass.        

Tilldelas bästa tax med godkänt i anlagsklass.

Erövras för alltid av hundägare som vinner 3 gånger med minst 2 olika taxar.

Skänkt 1990 av Västsvenska Taxklubben.

 

 

Knaltens Vp.        

Tilldelas provets bästa tax med lägst 1:pris i öppen klass viltspår.

Erövras för alltid av den hundägare som vinner 3 gånger med 2 olika hundar

Skänkt 2005 av Bengt Stadig, Knaltens Kennel.

 

 

Årets klubbmästare

Berättigad att tävla om priset är tax, oavsett hårlag och storlek, ägd av medlem i Vsvtk.

Priset utdelas av Vsvtks styrelse och skall härvid utdelas till den person som den 31

december näst föregående år var ägare av den vinnande taxen.

Styrelsen har att vid uttagning av vinnande tax iakttaga följande:

1: Tävlan sker under vsvtks viltspårsprov på hösten. Första start räknas om

hunden startar flera gånger på samma prov. (Datum gäller)

Endast öppen klass gäller och priset tillfaller den hund som uppnår högsta poäng.

2: Om flera hundar uppnår samma poäng vinner den hund som har högsta poäng i

spårningsförmåga eller är tilldelad hederspris.

3: Utställningsmerit, lägst 2:pris oavsett klass.

4: Om svårigheter att utse en vinnare uppstår vid lika poäng mm skall viltspårkommiten

och styrelsen utse en vinnare.

 

Samtliga priser utdelas på Västsvenska Taxklubbens årsmöte.