Viltspår-SM för tax – gemensamma uttagningsregler


Varje lokalklubb utser en ordinarie representant och en reserv.
Följande krav gäller:

 

1. Varje tax ska ha startat på två viltspårprov i sin lokalklubbs regi.
Minst ett prov ska vara ett ordinarie viltspårprov.

Proven ska vara dömda av två olika domare.


2. Kvaltiden är fr.o.m. 1/7 året innan SM t.o.m. 30/6 året SM genomförs.


3. Poängprotokoll max 61 poäng ska användas.


4. Vid lika poäng och särskiljning gäller äldsta hund.

 

Lokalklubben tar ut sin ordinarie representant samt reserv enligt reglerna ovan
och anmäler dessa till HS senast 30 juni det år som viltspår-SM skall genomföras.
Enbart svenskregistrerad tax har rätt att delta i viltspår-SM.


De nya gemensamma uttagningsreglerna börjar gälla fr.o.m. 1 juli 2020.
Det betyder att reglerna kommer att tillämpas första gången vid viltspår-SM 2021.