Statuter för vandringspriser vid Västsvenska

Taxklubbens särskilda drevprov.

 

 

 

Västsvenska Taxklubbens Särskilda Drevpokal.        

Tävlan om priset sker vid Västsvenska Taxklubbens särskilda drevprov.

Instiftat 1992 av Västsvenska Taxklubben.

Priset tilldelas provets bästa tax.

Priset erövras för alltid av den hundägare som först får 3 inteckningar med minst 2 olika hundar.

Utdelning av priset sker vid Västsvenska Taxklubbens årsmöte.

 

 

 

Per-Olof Sahlins Vp.         

Priset är instiftat 1979 av Per-Olof Sahlin.

Tävlan om priset sker vid Västsvenska Taxklubbens särskilda drevprov.

Priset tilldelas den bästa korthåriga tax som vid provet får ett 1:a pris.

Priset erövras för alltid av den hundägare som förts får 3 inteckningar med 3 olika hundar.

Prisutdelning sker vid Västsvenska Taxklubbens årsmöte.

 

 

 

Kennel Mickelbodas Vp.        

Instiftat av Olof Carrin år 1972.

Tävlan om priset sker vid Västsvenska Taxklubbens särskilda drevprov.

Priset tilldelas provets bästa hund som vid ifrågavarande prov tilldelas lägst 2:a pris och som tidigare ej erövrat

pris på drevprov.

Endast hund som ägs av medlem i Västsvenska Taxklubben eller vars uppfödare är medlem i klubben äger rätt

att tävla om priset.

Dessutom måste hunden ha erövrat minst Very good i lägst unghundsklass på utställning.

Priset gäller för alla storleks och hårlagsvarianter.

Priset erövras för alltid av den hundägare som först får tre inteckningar.

Priset utdelas på Västsvenska Taxklubbens årsmöte.

 

 

 

Jägarholmens Vp.         

Tävlan om priset sker under både ordinarie och särskilt drevprov i Västsvenska Taxklubbens regi.

Priset är skänkt av Rolf Axell, Örby 2001.

Priset tilldelas den tax som vid Västsvenska Taxklubbens ordinarie eller särskilda drevprov presterar minst 2 drev om vardera 60 minuter.

Vid lika drevtid gäller högsta egenskapspoäng.

Vid lika egenskapspoäng gäller yngsta hunden.

Priset erövras för alltid av den hundägare som först får 3 vinster och denne skall vara medlem i Västsvenska Taxklubben.

Utdelning av priset sker vid Västsvenska Taxklubbens Årsmöte.