VÄSTSVENSKA TAXKLUBBENS HISTORIA.

Onsdagen 24 mars 1954 sattes det in en annons i GP

 

Ett 50-tal engagerade själar uppmanade till ett sammanträde för bildandet av svenska taxklubbens västra avdelning.

Mötet ägde rum på restaurang Gamle port i Göteborg den 26 mars och en lokal avdelning bildades. Klubbens första ordförande var troligen stadsnotarie Lennart Dahlén med Inger Magnusson som kassör.

 

Klubbens område var betydligt större än det är idag. Då tillhörde Göteborg, Bohuslän, Dalsland, Halland och även Västra Götaland till den västra avdelningen.

Redan 29-30 november samma år hölls det första drevprovet i klubbens regi. Det hölls på Öjareds Säteri och 15 hundar var anmälda och man fick dessutom fyra nya medlemmar.

Eftersom området var så stort hade man utställningarna på olika platser inom området. Populära platser var Halmstad, Borås och Vänersborg. Man hade oftast tillgång till bilhallar där utställningarna hölls.

 

I början av april 1955 började byggandet av klubbens konstgryt. Detta anlades på Gödderöd gårds marker (utanför Kungälv). Från maj till slutet av augusti hölls det 71 träningstillfällen med grävling. Den 4:e september hade man det första grytprovet på Gödderöd.

Medlemsantalet år 1955 uppgick till 110 medlemmar.

 

Redan 26-27 november höll klubben sitt andra drevprov. Nu höll man till i Vänersborg där man hade förläggning på stadshotellet. 22 hundar var anmälda fördelade på fyra domare och två dagar.

Senare hade man jaktproven på Kobergs gård med förläggning på hotellet i Älvängen. Men när Dalslands taxklubb bildades 1962 flyttades proven från Koberg till Remmene flygfält och ännu senare till Herrljunga. När markerna där växte upp och blev svåra flyttade man ännu en gång till Hajom med omnejd, där vi är än idag.

 

På 60-talet flyttades konstgrytet från Gödderöd till Ödsmåla där man hade grytprov i många år. I början på 70-talet byggdes ett nytt gryt hos Olle Carrin i Rävlanda. Vid den här tiden hade man två prov om året.

Till sist flyttade man en sista gång och byggde ännu ett nytt konstgryt, denna gång i Öxabäck. Tyvärr ligger grytverksamheten idag nere.

 

Våra tidigare ordförande:

(Lennart Dahlén)

Sten Persson

Jac Löfström

Björn Lunneryd

Roland Göthage

Olof Carrin

Peo Jonsson

Lars Lundgren

Bengt Stadig

Gunilla Knez 

Claes Nyrell

 

 

 

Texten är skriven av Gunilla & Helena Knez