Statuter för vandringspriser att tävla om på Vsvtk

viltspårprov under våren.

 

  

 

Debutantspåret.         

Tilldelas bästa taxdebutant, oavsett storlek och hårlag i anlagsklass.

Erövras för alltid av hundägare som får 3 vinster med minst 3 olika hundar.

Skänkt 1990 av Håkan Berggren, Herrljunga.

 

 

 

Knalten och Barrsjöns Vp.         

Tilldela till provets bästa tax med lägst 1:a pris i öppen klass.

Erövras för alltid av den hundägare som först vinner priset 3 gånger med minst 2 olika

taxar.

Skänkt 2004 av Bengt Stadig, Knaltens Kennel och Peder Andreasson, Barrsjöns Kennel.

 

 

 

VSvTk's VP till Ordinarie viltspårprov, våren

Tilldelas provets bästa Tax, öppenklass. 

Erövras för alltid av den hundägare som först vinner priset 3 gånger med minst 2 olika taxar.

 

 

Årets Viltspårhund.

Berättigad att tävla om priset är tax, oavsett hårlag och storlek, ägd av medlem i Vsvtk.

Priset utdelas av Vsvtks styrelse och skall härvid utdelas till den person som den 31

december näst föregående år var ägare av den vinnande taxen.

 

Styrelsen har att vid uttagning av vinnande tax iakttaga följande:

1: Tävlan sker under Vsvtks viltspår på våren och på hösten. Varav ett ordinarieprov.

   Ex. rörligt vår/ordinarie höst eller ordinarie vår/rörligt höst

Bästa start på rörligt prov räknas, om hunden startar flera gånger. 

Endast öppen klass gäller och priset tillfaller den hund som uppnår högsta poäng.

2: Om flera hundar uppnår samma poäng tillämpas särskiljningsreglerma för att utse vinnande hund

3: Utställningsmerit, lägst Very Good oavsett klass.

4: Om svårigheter att utse en vinnare uppstår vid lika poäng mm skall viltspårkommiten

och styrelsen utse en vinnare.

 

Samtliga priser utdelas på Västsvenska Taxklubbens årsmöte.