Statuter Kaspers minnespris.        

 

 

 

Kaspers minnespris tilldelas det Korthår som fått bäst resultat på grytjaktsprov under året.

Grytanlagsprov och grytkaraktärsprov räknas ej.

Priset kan endast erövras av medlem i Västsvenska Taxklubben.

Provresultat från andra klubbar räknas in om Västsvenska Taxklubben inte har en egen

grytprovsverksamhet.

Om ingen hund har kvalificerat sig för priset under året när det gäller grytprov tilldelas priset till det korthår som fått bäst resultat på drevprov.

Drevprovet skall vara anordnat av Västsvenska Taxklubben.

 

Utställningsmerit för att erövra minnespriset är lägst en 2:a på utställning anordnad av

Västsvenska Taxklubben, dock ej nödvändigtvis inte under det år som grytjakts eller

drevprovet gjorts.

 

Alla utställningsmeriter, 2:a eller därutöver, räknas lika.

Om flera hundar har samma poäng skall priset tilldelas den yngsta hunden

Priset utdelas i 10 år med start 2007 och tillfaller för alltid den hundägare som under tiden fått flest inteckningar.

 

Om ingen efter 10 år har mer än en inteckning fortsätter priset att vandra tills så sker.

Priset är skänkt av Lena Friberg, Borås 2006.

Utdelning av priset sker på Västsvenska Taxklubbens årsmöte.

 

Vem var då Kasper

Allt jag vet är att han var en korthårig normaltax. Jag vet inget om hans härstamning, bara att han var ”renrasig”. Mina föräldrar hade honom från slutet av 1940-talet till en tid in på 1950- talet. Enligt min far var Kasper den bästa tax som han någonsin jagat med. Han var fenomenal när det gällde att få fram grävlingar, rävar och vildkatter (!) från gryt och lyor. När det inte var jakttid var han en notorisk rymmare som gärna smet in i bussar för en åktur in till Borås.

Sven fick hämta sin olydige tax många gånger på Centralstationen efter lyckade rymningar.

Jag har hört åtskilliga historier om Kasper och jag kan bara konstatera att det måste ha varit en riktigt rolig, duktig och säregen tax!

 

Historia Sven Fribergs Minnespris och Kaspers minnespris.

Priserna består av två små silverpokaler som min far Sven Friberg (1900-1969) vunnit på

skyttetävlingar. Han tävlade i skytte under många åt med fina resultat. Jakt , främst grytjakt men även drevjakt med korthårstax, var hans stora intresse. Jag har nu glädjen att skänka två av hans skyttepriser till Västsvenska Taxklubben.

 

Pokal märkt ”FRISTAD-GINGRI SKYTTEF. 1900-1940= Sven Fribergs Minnespris

Pokal märkt ”1 PRIS FÄLTSKJUTNING 1927 KL.Ä=Kaspers Minnespris

Lena Friberg, Borås