Statuter Sven Fribergs minnespris.        

 

 

 

Sven Fribergs minnespris tilldelas den Strävhåriga Tax som under året fått bäst resultat på grytjakts eller drevprov.

Grytanlagsprov och grytkaraktärsprov räknas ej.

Priset kan endast erövras av medlem i Västsvenska Taxklubben.

För grytjaktsprovet får även provresultat från andra klubbar räknas in om Västsvenska

Taxklubben inte har en egen grytprovsverksamhet.

Om ingen hund har kvalificerat sig under året när det gäller grytprov tilldelas priset till den Strävhåriga Normaltax som fått högsta poäng på drevprov.

Drevprovet skall vara anordnat av Västsvenska Taxklubben.

Om flera hundar har samma poäng tillfaller priset till den som har bästa utställningsmeriter på utställning anordnad av Västsvenska Taxklubben, dock ej nödvändigts under samma år som grytjakts-/drevprovet.

Om hane och tik hamnar på samma poäng tillfaller priset tiken.

Priset utdelas i 10 år med start 2007 och tillfaller för alltid den hundägare som under tiden fått flest inteckningar

Om ingen efter 10 år har mer än en inteckning fortsätter priset att vandra tills så sker.

Priset är skänkt av Lena Friberg, Borås 2006.

Utdelning av priset sker på Västsvenska Taxklubbens årsmöte.

 

Historia Sven Fribergs minnespris och Kaspers minnsepris.

Priserna består av två små silverpokaler som min far Sven Friberg (1900-1969) vunnit på

skyttetävlingar. Han tävlade i skytte under många åt med fina resultat.

Jakt, främst grytjakt men även drevjakt med korthårstax, var hans stora intresse.

 

Jag har nu glädjen att skänka två av hans skyttepriser till Västsvenska Taxklubben.

Pokal märkt ”FRISTAD-GINGRI SKYTTEF. 1900-1940= Sven Fribergs Minnespris

Pokal märkt ”1 PRIS FÄLTSKJUTNING 1927 KL.Ä=Kaspers Minnespris

Lena Friberg, Borås